Vizyon

Ulusal düzeyde en verimli ve en kaliteli Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi haline gelmek,
Uluslararası düzeyde ise saygın, iyi tanınan ve aranan, işbirliği yapma olanakları sürekli gelişen
bir merkez olmaktır.