Danışma Kurulu

Prof.Dr. Haluk ÖZENER
Danışma Kurulu Üyesi
Akademik CV
Prof.Dr. Yeliz YÜKSELEN AKSOY
Danışma Kurulu Üyesi
Akademik CV
Dr. Doğan KALAFAT
Danışma Kurulu Üyesi
Akademik CV
Prof.Dr. Derman DONDURUR
Danışma Kurulu Üyesi
Akademik CV
Ünal ÇAKICI
Danışma Kurulu Üyesi
Akademik CV
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan ARSLAN
Danışma Kurulu Üyesi
Akademik CV
Dr. Selim ÖZALP
Danışma Kurulu Üyesi
Akademik CV
Dr. Recep ÇAKIR
Danışma Kurulu Üyesi
Akademik CV
Dr. Laura GREGORY
Danışma Kurulu Üyesi
Akademik CV
Dr. Ömer Emre
Danışma Kurulu Üyesi