Hakkımızda

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) özellikle Batı Anadolu ölçeğindeki Deprem tehlikesinin belirlenmesi ve incelenmesi amacıyla 2003 yılında Prof.Dr. Zafer AKÇIĞ müdürlüğünde, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir merkez olarak kurulmuştur. Kurulduğu ilk yıllarda İzmir ili ölçeğindeki deprem araştırmalarına ağırlık veren DAUM, 2007 ve 2008 yıllarında Tübitak-1007 ve Tübitak-MAM (TURDEP) destekli projelerle İzmir ilinin zemin yapısı ve deprem önkestirim çalışmalarına ağırlık vermiştir. DAUM Müdürlüğüne 2014 yılı sonunda Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR atanmıştır. 2015 yılında kendine ait bir merkez müdürlüğü odası ve sekreterlik odasının kazandırıldığı DAUM, kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atmış ve 2016 yılında 1 uzman kadrosunun görevlendirildiği bir merkez konumuna ulaşmıştır. Son 3 yıllık dönemde İzmir başta olmak üzere, Balıkesir, Aydın ve Muğla ilinin deprem tehlikesine ait çalışmaların yürütüldüğü DAUM, özellikle imara esas çalışmalarda yerleşim yerlerinden geçen diri fayların 1/1000 ve 1/5000 ölçekli haritalara aktarılmasında ve bu faylarda paleosismoloji tabanlı çalışmaların yapılmasında önderlik etmiştir. Sözkonusu fayların “Yüzey Faylanması Tehlikesi Kuşağı ve fay sakınım bandı” oluşturma kriterleri açısından değerlendirilmesi konusunda çok sayıda danışmanlık/bilirkişilik çalışması gerçekleştirilmiş, kurs düzenlemiş ve çalıştaylara katılmıştır. 2015 yılı başında Balıkesir ilinin sismolojisi/depremselliği ve paleosismolojik özellikleri üzerine aldığı AFAD-Ulusal Deprem Araştırma Programı projesini tamamlamış, Edremit Fayı ve Balıkesir-Havran Fay zonu boyunca paleosismoloji tabanlı çalışmalar yaparak, 2016 yılında bu projeden uluslararası düzeyde 2 adet SCI kapsamındaki makaleyi yayımlamıştır. 2016 yılı sonunda çok disiplinli 2 adet AFAD-UDAP projesini başlatan DAUM’un 2017 yılı sonunda da Tübitak-1001 kapsamında sunduğu iki projesi de kabul edilmiştir. Söz konusu projeler 2020 yılında tamamlanacaktır. Uluslararası düzeyde, Leeds (İngiltere) ve Utrecht Üniversitesi (Hollanda) ile Batı Anadolu’daki diri fayların deprem üretme potansiyellerini kozmojenik yöntemlerle inceleyen ortak çalışmalar yapmaktadır. Bu projelerle çok sayıda öğretim elemanı ve öğrencinin desteklenmesini sağlamıştır. Bunun yanında, Türkiye ölçeğinde olan tüm depremlerin sonrasında kamuoyunu doğru bilgilendirme anlamında öncü bir merkez niteliği kazanmış ve her önemli depremden sonra, deprem oluşumu ve sismik kaynakları konusunda toplumu bilgilendiren deprem raporları hazırlayarak medya ortamında kamuoyuyla paylaşmıştır. Batı Anadolu’nun depremselliğiyle ilgili olarak önemli çalışmalara imza atan DAUM’un hedefi, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde Ege Bölgesinden Sorumlu bir Deprem Araştırma Enstitüsü’nün kurulmasına öncülük etmektir.