2019

  • Şehzadeler Belediyesi (Üstlenici), Manisa Valiliği (Paydaş), Sanko Enerji San. Ve Tic. A.Ş. (Sponsor) ile DAUM (Yüklenici) arasında: Manisa Fayının Doğu kısmını oluşturan Yukarıçobanisa – Manisa arasında bulunan Tarihsel dönemde yıkıcı deprem üretmiş ve gelecekte deprem üretmesi muhtemel diri fayların 1/1000 ölçeğinde haritalanması, kinematik özelliklerinin belirlenmesi, yüzey faylanması tehlikesinin raporlanarak kent ölçeğinde deprem riskinin belirlenmesi konusunda danışmanlık yapmaktır.

 

  • Akşehir Belediyesi (Üstlenici) ile DAUM (Yüklenici) arasında: Sultandağı Fayının Akbaba – Yeniköy bölümünde hendek tabanlı paleosismolojik çalışmalar kapsamında danışmanlık yapılması.

 

  • GMK Yenilenebilir Enerji Müh. İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile DAUM arasında: Aksaray-Güzelyurt İlçe sınırları içindeki 2019680001, 2019680002, 2019680005, 2019680006 Ruhsat numaralı sahalarda ve yakın çevresinde yapısal jeoloji (aktif fayların haritalanması) ile jeotermal enerji arasındaki ilişkinin saptanmasına yönelik jeolojik haritama yapılması, kavramsal modelin oluşturularak sondaj noktalarının verilmesi ve raporlanması.

 

  • Kaan On Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile DAUM arasında: Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Turplu mahallesi, Mandıra Mevkii İ190058 pafta, 160 ada, 26 parselde kayıtlı bulunan toplam 0.88 hektarlık alanda hazırlanacak 1/5000 ölçekte alandan geçen herhangi bir diri fayın olup olmadığı konusundaki depremsellik raporu hazırlanmasında bilirkişi/danışmanlık İŞ’i.

 

  • İzmir İl Seçim Kurulu Başkanlığı ile DAUM arasında: İl Seçim Kuruluna ait İzmir İli Konak İlçesi Mersinli Mahallesi 1489 ada 2 parselde bulunan, zemin + 3 normal kat olmak üzere toplam 4 katlı betonarme karkas binanın mevcut durumu ile deprem güvenliğinin belirlenmesi İŞ’i.