2015

  • MSC Jeoteknik Sondajcılık ile DAUM arasında: İzmir İli, Narlıdere İlçe sınırları arasında 1/25000’lik Urla L17-b-2Urla L18-a-1 paftasında imara esas proje kapsamında yapılacak paleosismolojik çalışmalarda yerinde gözlem, hendek yeri seçimi, hendek açma, yorumlama ve raporlama konusundaki bilirkişilik/danışmanlık çalışmalarını kapsamaktadır.

 

  • Zem-Son Mühendislik ile DAUM arasında: İzmir İli, Gaziemir İlçe sınırları arasında 1/25000’lik L18-a-4 paftasında imara esas proje kapsamında yapılacak paleosismolojik çalışmalarda yerinde gözlem, hendek yeri seçimi, hendek açma, yorumlama ve raporlama konusundaki bilirkişilik/danışmanlık çalışmalarını kapsamaktadır.

 

  • Anomali Jeoteknik ile DAUM arasında: İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “İzmir İli, Bornova İlçesi mevcut yerleşim alanını kapsayan, doğuda İzmir çevreyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu, batıda Fatih Caddesi ve Konak İlçesi, kuzeyde Ankara Caddesi, Güneyde ağaçlandırılacak alanlar ile sınırlandırılmış yaklaşık 1035 ha alanın” İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışmaları kapsamında istenilen paleosismolojik hendek yeri belirlenmesi, loglaması, yorumlanması ve raporunun hazırlanması konusundaki bilirkişilik/danışmanlık çalışmalarını kapsamaktadır.

 

  • Yaşar Üniversitesi ile DAUM arasında: İzmir İli, Bornova İlçesi, Ağaçlı Yol Üniversite Caddesi, 30K I a pafta 14197 Ada 1 Parselde yer alan, 1 Bodrum + Zemin + 5 Normal kat olmak üzere toplam 7 katlı betonarme karkas eğitim binasının mevcut durumu ile deprem güvenliğinin belirlenmesi.

 

  • MSC Jeoteknik Sondajcılık ile DAUM arasında: İzmir ili, Konak İlçesi Doğuda Gültepe Mahallesi, Batıda Hilal Mahallesi, Kuzeyde Yeni Kent Merkezi ve Yenişehir Mahallesi (Gıda Çarşısı), güneyde ise güney mahallesi ile sınırlanan yaklaşık 120.6 hektarlık alanda hazırlanacak olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu kapsamında yapılacak paleosismolojik çalışmalardaki yerinde gözlem, hendek yeri seçimi, hendek açma, loglama, yorumlama ve yüzey faylanması Etüt Raporu’nun hazırlanması konusundaki bilirkişilik/danışmanlık çalışmalarını kapsamaktadır.

 

  • Alanyalı Jeoloji ile DAUM arasında: İzmir ili, Balçova İlçe sınırları içinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu kapsamında yapılacak olan paleosismolojik çalışmalardaki bilirkişilik/danışmanlık çalışmalarını kapsamaktadır.

 

  • Sultanhisar Belediyesi ile DAUM arasında: Aydın İli, Sultanhisar İlçesi sınırları içinde, M20a14a1a-1b, 155 ada 32-34-37-42-43-44-51-116-201-203 parsellerde İmar Planına Esas Çalışmalar kapsamında alandan geçen herhangi bir diri fayın olup olmadığı var ise, hendek tabanlı paleosismoloji konusundaki bilirkişilik/danışmanlık çalışmalarını kapsamaktadır.

 

  • Solmaz Mimarlık ile DAUM arasında: Muğla ili, Milas İlçesi sınırları içinde İmar Planına Esas Çalışmalar kapsamında alandan geçen herhangi bir diri fayın olup olmadığı konusundaki bilirkişilik/danışmanlık çalışmalarını kapsamaktadır.

 

  • A2 Geoteknik ile DAUM arasında: İzmir ili, Yeni Fuar alanından geçen herhangi bir diri fayın olup olmadığı konusundaki bilirkişilik/danışmanlık çalışmalarını kapsamaktadır.

 

  • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü LİMAK ile DAUM arasında: İnşası devam eden Türkiye’nin en büyük Dünya’nın ise 3. Büyüklükteki barajı olma özelliğini gösteren Yusufeli (Artvin) Barajı ve HES inşaatı baraj aksından diri bir fayın geçip geçmediğinin belirlenmesi konusundaki bilirkişilik/danışmanlık çalışmalarını kapsamaktadır.