2016

 • Alanyalı Jeoloji Limited Şirketi ile DAUM arasında: İzmir İli, Balçova İlçesi 1/25000 ölçekli L18A1 paftada yer alan 315 hektar alan için İzmir Fayının bütünleşik Jeotermal Kaynak Koruma Alanlarına etkisi konusundaki Proje Yürütücülüğü/bilirkişi/danışmanlık çalışmaları.

 

 • Veolia Water Technologies Arıtım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.ş. ile DAUM arasında: Çorlu – Tekirdağ bölgesindeki Modern Karton PM3 Atık su Arıtma Tesisi işi kapsamındaki havalandırma tankları içerisindeki mikserleri taşıyan 4 adet betonarme platformun tedarik edilmiş olan dinamik verisi işlenecek, platformların titreşim karakteri belirlenmesi.

 

 • Ayşe Sevinç Solmaz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile DAUM arasında: Hizmet Binasına ait iki adet deprem performans analizi raporunun incelenerek yeni bir raporun hazırlanması işi.

 

 • Türkerler – GAMA İzmir Adi Ortaklığı ile DAUM arasında: İzmir İli, Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü proje sahasında kazı işlerine devam edebilmesi için saha içerisinde olması muhtemel, bilinmeyen mühimmat ve benzeri patlayıcı madde (top mermisi vs.) bulunmadığından emin olmak işi.

 

 • Yer Çözüm Mühendislik ile DAUM arasında: İzmir İli Bayraklı ilçesinde bulunan, İzmir Entegre Sağlık Kampüsü Proje Sahasında belirlenen alanlarda ve ortalama 2 m. Araştırma derinliği içinde 0.5m*0.5m. boyutlarında metal içerikli yapıların araştırılmasına uygun jeofizik yöntemler ve ekipmanlar kullanılarak veri toplanması ve toplanan verilerin dijital ortamda ve günlük olarak Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) tarafından görevlendirilecek personele teslim edilmesi konulu iş.

 

 • Mümtaz Orman Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. ile DAUM arasında: Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi 22500 Ada, 01 parselin mikrosismik sarsıntılar etkisindeki şev stabilite analizi çalışmalarına danışmanlık yapma işi.

 

 • İzmir Büyükşehir Belediyesi Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü ile DAUM arasında: İzmir İli Bornova İlçesi mevcut yerleşim alanını kapsayan; doğuda İzmir Çevreyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu, batıda Fatih Caddesi ve Konak İlçesi, kuzeyde Ankara caddesi, güneyde ağaçlandırılacak alanlar ile sınırlandırılmış yaklaşık 1035 hektar alanda Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünce 09.02.2016 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına esas jeolojik ve Jeoteknik etüt raporlarının sonuç ve öneriler bölümünün yeniden değerlendirilmesine ilişkin komisyon raporu hizmetinin alınması işi.

 

 • Türkerler – GAMA İzmir Adi Ortaklığı ile DAUM arasında: Ek Protokol.

 

 • Su Yapı Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. ile DAUM arasında: Denizli İli Buharkent JES sahası depremselliğine dair Paleosismik (Aktif Tektonik) Çalışmanın yapılması; santral sahasını etkileyecek nitelikteki fay/fayların uzunluğu, genişliği, kırılma alanı, deplasmanı, ortalama kayma hızı, atım yönü, yaratacağı beklenen maksimum magnitüd değeri vd. gerekli konuların detaylı olarak araştırılması ve raporlanması.

 

 • Enerjeo Kemaliye Enerji Üretim A.Ş. ile DAUM arasında: Manisa İli Kemaliye-Kasaplı Jeotermal Sahası ve çevresinde yapılacak olan diri fay-jeotermal enerji arasındaki ilişki aydınlatmaya yönelik bilirkişi/danışmanlık çalışmalarını kapsamaktadır.

 

 • KOZA Altın İşletmeleri A.Ş. ile DAUM arasında: İzmir İli, Bergama İlçesi, Ovacık Köyü civarında işletilmekte olan Ovacık Altın Madeni İşletmesinde planlanan “4. Atık Depolama Tesisi” ve “Ovacık İşletmesi Tesis Alanı ve Çevresini” kapsayacak şekilde Depremsellik raporu hazırlanması işi.

 

 • Makrojet Mühendislik Sondajcılık İnşaat Sanayii Tic. Ltd. Şti. ile DAUM arasında: İzmir Metropol alanı içinde 1 adet konumda 250-300 m derinliğe kadar Vs hız değer verisi sağlayacak şekilde Spatial Auto-Correlation (SPAC) ölçümü verilerinin değerlendirme ve yorumlanması konusunda yapılacak danışmanlık işi.

 

 • Beton-Su Merkez Çanakkale İş Ortaklığı ile DAUM arasında: Bekten Fayının Sofular Göletine etkisini belirlemek üzere 1/5000 ölçekli haritalama, yerinde gözlem, hendek yeri seçimi, hendek açma, loglama, yorumlama ve yüzey Faylanması tehlikesi paleosismolojik Etüt Raporunun hazırlanması konusundaki çalışmalarını kapsamaktadır.