Ulusal Projeler

TÜBİTAK 1001 Projeleri

1- İzmir İli Yerleşim Alanından Geçen Diri Fayların Paleosismolojisi. (Uluslararası Danışmanlık)

2- İzmir – Balıkesir Transfer Zonu ile Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Jeodinamik İlişkisi. (Uluslararası Danışmanlık)

 

Afet İşleri Genel Müdürlüğü (AFAD) Deprem Daire Başkanlığı Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) Projeleri (2016-2018)

1- İzmir Balçova Segmenti Boyunca Heyelan Hareketlerinin DInsar ve LİDAR Yöntemleri İle Belirlenmesi ve İzlenmesi

2- Afet ve Acil Durumlar Sonrası Halkın Toplanma Alanlarına İlişkin Kriterlerin Belirlenmesi ve Değerlendirme Yönteminin Oluşturulması, İzmir Kenti Örneği