Sunulan Hizmetler

*1/1000, 1/5000 Ölçekte Diri Fay Haritalama

* Paleosismoloji-Fay Kazı Çalışmaları

* Yerleşime Uygunluk Haritaları

* Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

* Arama-Kurtarma Çalışmaları

* Doğal Afet Etütleri

* Danışmanlık, Bilirkişilik Hizmetleri

* Mikrobölgeleme Çalışmaları

* Mühendislik Sismolojisi

* Deprem Riski Analizi

* Yapı-Deprem Performans Analizi ve Güçlendirme