Müdür
Doç. Dr. Orhan POLAT
orhan.polat@deu.edu.tr
Akademik Özgeçmiş

">

Müdür Yardımcısı
Dr.Öğr.Üyesi Elçin GÖK
elcin.gok@deu.edu.tr
Akademik Özgeçmiş

Sekreter
Dike ÖRÜN
dilek.orun@deu.edu.tr