Misyon

 • Deprem tehlikesi ve riskinin belirlenmesi ve zararlarının azaltılması konularında çok disiplinli
  araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yürütmek,
 • Bu çalışmalar ve geçmişteki deneyimlerden elde edilen sonuçları araştırmacılar, merkezi ve yerel
  yönetimler ve halkın yararlanmasına sunmak,
 • Önleme ve zarar azaltma (risk yönetimi), olaya müdahale ve iyileştirme (acil durum yönetimi)
  planlarının hazırlanması ve uygulanması konularında yerel yönetimlere destek olmak ve halkın
  eğitimi, bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmalarını yürütmektir.